Follow

Contact

Address

Terbatas 49/51–12, Riga LV 1011, Latvia

37125926065

Asociācija "Latvijas Animācijas asociācija" 26.05.2016. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/367 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.